Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 14 SGK

  • 1 Đánh giá

Với những bài tập các thầy cô đăng dưới đây, hi vọng các con có thể luyện tập thành thục các phép tính cộng có nhớ, và biết cách tính nhẩm nhanh dựa vào phép cộng có tổng bằng 10.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 14 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

9 + 1 + 5 = 8 + 2 + 6 = 7 + 3 + 4 =

9 + 1 + 8 = 8 + 2 + 1 = 7 + 3 + 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 14 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 14 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 14 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính:

24 + 6;

48 + 12;

3 + 27.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 14 - SGK toán 2

Một lớp học có 14 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 14 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 14 SGK

Đoạn thẳng AB dài ... cm hoặc ... dm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem