Giải bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 51 SGK

  • 1 Đánh giá

Với mục tiêu củng cố lại kiến thức về các phép toán của 11 trừ đi một số, cũng như đưa các bài toán có lời văn để áp dụng các phép tính. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 51 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

11 - 2 = 11 - 4 =

11 - 6 = 11 - 8 =

11 - 3 = 11 - 5 =

11 - 7 = 11 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 51 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 41 - 25; 51 - 35; 81 - 48

b) 71 - 9; 38 + 47; 29 + 6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 51 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 18 = 61;

b) 23 + x = 71;

c) x + 44 = 81

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 51 sgk toán lớp 2

Một cửa hàng có 51kg táo, đã bán 26kg táo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam táo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 51 sgk toán lớp 2

Đặt tính "+" hoặc "-" vào chỗ trống.

9 ... 6 = 15 16 ... 10 = 6 11 ... 8 = 3

11 ... 6 = 5 10 ... 5 = 5 8 ... 8 = 16

11 ... 2 = 9 8 ... 6 = 14 7 ... 5 = 12

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem