Giải câu 5 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 60 sgk toán lớp 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

43 - 26 = ?

Kết quả của phép tính là:

A. 27

B. 37

C. 17

D. 69

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính ra nháp, rồi thực hiện phép tính được kết quả bao nhiêu thì khoanh vào chữ cái có kết quả như mình vừa tính.

Kết quả:

43 - 26 = 17

Vậy khoanh tròn đáp án C.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021