Giải câu 2 bài : 13 trừ đi một số : 13 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 57 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 13 trừ đi một số : 13 - 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta thực hiện phép tính 13 - 6 = ? bằng cách đặt phép tính theo hàng dọc. Chú ý, kết quả tìm được hàng đơn vị phải thẳng hàng đơn vị của số bị trừ và số trừ.

Kết quả như sau:

Giải bài : 13 trừ đi một số : 13 - 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021