Giải câu 5 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 55 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 55 sgk toán lớp 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có bao nhiêu hình tam giác?

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 55 SGK

A. Có 7 hình tam giác.

B. Có 8 hình tam giác

C. Có 9 hình tam giác

D. Có 10 hình tam giác.

Bài làm:

Hướng dẫn: tam giác là hình có ba cạnh. Các con quan sát hình vẽ, đếm số hình tam giác có trong hình vẽ. Lưu ý, có những tam giác được tạo thành từ những tam giác khác.

Vậy hình trên có 10 hình tam giác.

=>Khoanh tròn đáp án D.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021