Giải câu 4 bài: 51 15

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 50 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài: 51 - 15

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào các dấu chấm đã có sẵn, các con nối để tạo các đoạn thẳng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021