Giải câu 2 Bài 11 trừ đi một số: 11 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 48 - SGK toán 2

Tính :

Giải bài 11 trừ đi một số: 11 - 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con thực hiện tính dựa vào bảng cộng, và ghi hiệu thu được có hàng đơn vị thẳng số trừ và số bị trừ.

Kết quả như sau:

Giải bài 11 trừ đi một số: 11 - 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021