Giải câu 3 Luyện tập Toán lớp 2 trang 46 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 46 - SGK toán 2

Tính:

10 - 1 - 2 = 10 - 3 - 4 = 19 - 3 - 5 =

10 - 3 = 10 - 7 = 19- 8 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con lấy số Bị trừ, trừ từng số trừ một.

Kết quả như sau:

10 - 1 - 2 = 7 10 - 3 - 4 = 3 19 - 3 - 5 = 11

10 - 3 = 7 10 - 7 = 3 19 - 8 = 11

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021