Giải câu 2 Luyện tập Toán lớp 2 trang 46 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 46 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

9 + 1 = 8 + 2 = 3 + 7 =

10 - 9 = 10 - 8 = 10 - 3 =

10 - 1 = 10 - 2 = 10 - 7 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào bảng cộng 6, 7 , 8, 9 các con tính nhẩm một cách dễ dàng.

9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 3 + 7 = 10

10 - 9 = 1 10 - 8 = 2 10 - 3 = 7

10 - 1 = 9 10 - 2 = 8 10 - 7 = 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021