Giải câu 4 bài : 33 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 58 sgk toán lớp 2

Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

Giải bài : 33 - 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Để mỗi đoạn thẳng có 5 chấm tròn mà ta chỉ được chấm 9 chấm . Vậy 1 chấm là chấm mà hai đoạn thẳng cắt nhau. Còn 8 chấm còn lại ta chấm tùy ý mỗi đoạn thẳng 4 chấm.

Ví dụ như các hình sau:

Giải bài : 33 - 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021