Giải bài : Tìm số bị trừ

 • 1 Đánh giá

Các con đã được làm quen với rất nhiều bài tìm x khác nhau. Nhưng x đều là đóng vai trò là số hạng trong phép cộng. Vậy x đóng vai trò là số bị trừ thì các con làm như thế nào ? Để hiểu hơn, các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Hi vọng, với hướng dẫn và đáp án chi tiết, các con sẽ học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Với bài toán tìm x: x - 4 = 6. x được tìm bằng cách nào ?

 • Vai trò trong phép tính:
  • Số bị trừ : x
  • Số trừ : 4
  • Hiệu : 6
 • Các tìm x:
  • x - 4 = 6
  • x = 6 + 4
  • x = 10

Kết luận: Muốn tìm một số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 56 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x - 4 = 8; b) x - 9 = 18;

c) x - 10 = 25 d) x - 8 = 24;

e) x - 7 = 21; g) x - 12 = 36.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 56 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Tìm số bị trừ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 56 sgk toán lớp 2

Số?

Giải bài : Tìm số bị trừ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 56 sgk toán lớp 2

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Giải bài : Tìm số bị trừ

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021