Giải bài : 52 28

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã học phép tính 32 - 8. Vậy để thực hiện phép tính 52 - 28 ta làm như thế nào ? Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép tính 52 - 28 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
  • 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2

Vậy 52 - 28 = 24.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 54 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải câu 1 bài : 52 - 28

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 54 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 27;

b) 82 và 38;

c) 92 và 55.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 54 sgk toán lớp 2

Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021