Giải câu 3 bài : 13 trừ đi một số : 13 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 57 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 13 và 9;

b) 13 và 6;

c) 13 và 8.

Bài làm:

Hướng dẫn: Đề bài cho số bị trừ và số trừ cần tìm hiệu. Vậy ta thực hiện phép tính trừ của số thứ nhất cho số thứ 2.

Kết quả:

Giải bài : 13 trừ đi một số : 13 - 5

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021