Giải bài : 53 15

  • 1 Đánh giá

Bài trước các con đã học phép tính 33 - 5. Vậy để thực hiện phép tính 53 - 15 ta làm như thế nào ? Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép tính 53 - 15 = ? được tính như thế nào ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1.
  • 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.

Vậy 53 - 15 = 38.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 59 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 53 - 15

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 59 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 63 và 24;

b) 83 và 39;

c) 53 và 17.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 59 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x - 18 = 9;

b) x + 26 = 73;

c) 35 + x = 83.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 59 sgk toán lớp 2

Vẽ hình theo mẫu:

Giải bài : 53 - 15

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem