Giải bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 96

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích củng cố kiến thức và các bài tập về bảng nhân 2, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 96 sgk toán lớp 2

Số ?

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 96

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 96 sgk toán lớp 2

Tính (theo mẫu)

2cm x 3 = 6cm 2kg x 4 =

2cm x 5 = 2kg x 6 =

2dm x 8 = 2kg x 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 96 sgk toán lớp 2

Mỗi xe đạp có hai bánh xe. Hỏi 8 xe đạp có bao nhiêu bánh xe ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 96

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 96 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 96

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan