Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 96 sgk toán lớp 2

Số ?

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 96

Bài làm:

Hướng dẫn: Để điền các số vào các ô trống, ta cần thực hiện lần lượt các phép tính.

Kết quả như sau:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 2 trang 96

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021