Giải câu 4 Luyện tập Toán lớp 2 trang 33 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 33 - SGK toán 2

Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu kg gạo nếp ?

Bài làm:

Tóm tắt

Gạo tẻ: 16kg

Gạo nếp và gạo tẻ: 26kg

Gạo nếp: .... kg?

Bài giải

Gạo nếp có số kg là :

26 - 16 = 10 (kg)

Đáp số: 10kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021