Giải câu 3 Luyện tập Toán lớp 2 trang 37 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 37 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 37 SGK

Bài làm:

Hướng dẫn: Làm tương tự như vị dụ mẫu. Được kết quả sau:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 37 SGK

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021