Giải câu 3 Phép cộng có tổng bằng 100

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 40 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 100

Bài làm:

Hướng dẫn: tìm các số trong ô trống bằng thực hiện phép cộng theo sơ đồ.

Kết quả như sau:

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 100

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021