Giải câu 2 Bài 36 + 15

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 36 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là :

a) 36 và 18 ;

b) 24 và 19 ;

c) 35 và 26.

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính theo hàng dọc rồi tính.

Giải bài 36 + 15

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021