Giải câu 1 Phép cộng có tổng bằng 100

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 40 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 100

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính và tính toán như ví dụ mẫu ở phần lí thuyết.

Giải bài Phép cộng có tổng bằng 100

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021