Giải câu 5 Luyện tập Toán lớp 2 trang 39 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 39 - SGK toán 2

Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 ... > 58; b) 89 < ... 8.

Bài làm:

Hướng dẫn: Để điền được số thích hợp vào chỗ trống các con cần biết cách so sánh số có hai chữ số.

Kết quả như sau:

a) 59 > 58;

b) 89 < 98.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021