Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 37 SGK

  • 1 Đánh giá

Với bài luyện tập này, các con sẽ được củng cố các các phép tính của 6 cộng với một số, và phép cộng số có hai chữ số với hàng đơn vị là chữ 6. Ngoài ra bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 37 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

6 + 5 = 6 + 6 =

5 + 6 = 6 + 10 =

8 + 6 = 9 + 6 =

6 + 7 = 6 + 8 =

7 + 6 = 6 + 9 =

6 + 4 = 4 + 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 37 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng2617382615
Số hạng53616936
Tổng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 37 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 37 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 37 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 37 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 37 - SGK toán 2

Trong hình bên:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 37 SGK

a) Có mấy hình tam giác ?

b) Có mấy hình tứ giác?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021