Giải câu 2 Lít

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 41 - SGK toán 2

Tính (theo mẫu ):

a) 9l + 8l = 17l 15l + 5l = 2l + 2l + 6l =

b) 17l - 6l = 18l - 5l = 28l - 4l - 2l =

Bài làm:

Hướng dẫn: Thực hiện phép tính theo mẫu, chú ý ghi thêm đơn vị "lít" sau kết quả thu được.

a) 9l + 8l = 17l 15l + 5l = 20l 2l + 2l + 6l = 10l

b) 17l - 6l = 11l 18l - 5l = 13l 28l - 4l - 2l = 22l

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021