Giải câu 3 Bài 47 + 25

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 28 - SGK toán 2

Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người ?

Bài làm:

Tóm tắt

Nữ : 27 người

Nam : 18 người

Đội có : ... người ?

Hướng dẫn: các con thực hiện phép cộng giữa số nữ và nam trong đội.

Bài giải

Số người trong đội là:

27 + 18 = 45 ( người )

Đáp số : 45 người.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021