Giải câu 1 Luyện tập Toán lớp 2 trang 43 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 43 - SGK toán 2

Tính:

2l + 1l = 15l - 5l = 3l + 2l - 1l =

16l + 5l = 35l - 12l = 16l - 4l + 15l =

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con tính nhẩm như bình thông thường rồi thêm đơn vị vào kết quả.

2l + 1l = 3l 15l - 5l = 10l 3l + 2l - 1l = 4l

16l + 5l = 21l 35l - 12l = 23l 16l - 4l + 15l = 27l.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021