Giải câu 5 Luyện tập Toán lớp 2 trang 29 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 29 - SGK toán 2

Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 29 SGK

Bài làm:

Hướng dẫn: các con tìm tổng các phép tính mà đề bài cho, nếu thấy phù hợp với 16 <...< 25 thì các con có thể điền phép tính đó vào ô trống.

Kết quả như sau:

Các phép tính phù hợp với ô trống là: 27 - 5; 19 + 4; 17 + 4.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021