Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 39 SGK

  • 1 Đánh giá

Với bài luyện tập này, các con sẽ được củng cố bảng cộng của 6, 7, 8, 9. Ngoài ra bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 39 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

a)

9 + 6 = 7 + 8 =

6 + 9 = 8 + 7 =

6 + 5 = 3 + 9 =

5 + 6 = 9 + 3 =

b)

3 + 8 = 4 + 8 =

5 + 8 = 4 + 7 =

2 + 9 = 6 + 7 =

5 + 9 = 7 + 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 39 - SGK toán 2

Tính:

8 + 4 + 1 = 7 + 4 + 2 = 6 + 3 + 5 =

8 + 5 = 7 + 6 = 6 + 8 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 39 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 39 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 39 - SGK toán 2

Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 39 - SGK toán 2

Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a) 5 ... > 58; b) 89 < ... 8.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021