Giải bài 26 + 5

  • 1 Đánh giá

Phép tính 26 + 5 =? được thực hiện như thế nào ? Vậy nên, các thầy cô chia sẻ với các con bài 26 + 5. Hi vọng với kiến thức các con đã biết, các con sẽ nắm vững phần này. Ngoài ra bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Với phép tính 26 + 5 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con đặt phép tính và tính như sau:

  • 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
  • 2 thêm 1 bằng 3, viết 3.

Vậy kết quả của phép tính 26 + 5 = 31.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 35 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 26 + 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 35 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài 26 + 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 35 - SGK toán 2

Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 35 - SGK toán 2

Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC :

Giải bài 26 + 5

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021