Giải câu 3 Luyện tập Toán lớp 2 trang 31 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 31 - SGK toán 2

Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Em : 11 tuổi

Anh hơn em : 5 tuổi

Anh : ... tuổi ?

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào tóm tắt, để tính tuổi của anh thì phải làm phép cộng giữa tuổi của anh và tuổi của anh hơn em.

Bài giải

Anh có số tuổi là:

11 + 5 = 16 (tuổi)
Đáp số: 16 tuổi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021