Giải câu 2 Luyện tập Toán lớp 2 trang 29 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 29 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính:

37 + 15;

47 + 18;

24 + 17;

67 + 9.

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính hàng dọc, chú ý hàng đơn vị của hai số hạng phải thẳng nhau, sau đó tính như thông thường.

Kết quả như sau:

Luyện tập - Toán lớp 2 trang 29 SGK

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021