Giải câu 2 Luyện tập Toán lớp 2 trang 37 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 37 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng2617382615
Số hạng53616936
Tổng

Bài làm:

Hướng dẫn: Để điền được số thích hợp vào ô trống các con cần tính tổng của các số hạng. Kết quả như sau:

Số hạng2617382615
Số hạng53616936
Tổng3143543551
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021