Giải câu 1 Luyện tập Toán lớp 2 trang 33 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 33 - SGK toán 2

a) Túi cam nặng mấy ki-lô-gam

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 33 SGK

Bài làm:

a) Dựa vào kim đồng hồ chỉ ta thấy túi cam cân nặng 1kg.

b) Cân chỉ 25kg, vậy nên bạn Hoa cân nặng 25kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021