Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 31 SGK

  • 1 Đánh giá

Để các con có thể rèn luyện dạng bài tập này, các thầy cô sẽ đưa đến các con những bài tập dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 31 - SGK toán 2

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 31 SGK

  • Trong hình tròn có mấy ngôi sao ?
  • Trong hình vuông có mấy ngôi sao ?
  • Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao ?
  • Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao ?

b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 31 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Anh : 16 tuổi

Anh hơn em : 5 tuổi

Em : ... tuổi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 31 - SGK toán 2

Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Em : 11 tuổi

Anh hơn em : 5 tuổi

Anh : ... tuổi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 31 - SGK toán 2

Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021