Giải câu 2 bài 6 cộng với một số: 6 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 35 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài 26 + 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Ô trống sau được tạo bởi ô trước đó cộng với 6.

Giải bài 26 + 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021