Giải câu 4 Luyện tập Toán lớp 2 trang 37 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 37 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 37 SGK

Bài làm:

Hướng dẫn: Đội 2 hơn đội 1 5 cây, nên để tính được số cây đội 2 thì phải làm phép tính cộng.

Bài giải

Số cây đội 2 trồng được là:

46 + 5= 51 ( cây )

Đáp số: 51 cây.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021