Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 29 SGK

  • 1 Đánh giá

Với bài luyện tập này, các con sẽ được củng cố các các phép tính của 7 cộng với một số, và phép cộng số có hai chữ số với hàng đơn vị là chữ 7. Ngoài ra bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 29 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

7 + 3 = 7 + 4 =

7 + 7 = 7 + 8 =

5 + 7 = 6 + 7 =

7 + 5 = 7 + 6 =

7 + 9 = 7 + 10 =

8 + 7 = 9 + 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 29 - SGK toán 2

Đặt tính rồi tính:

37 + 15;

47 + 18;

24 + 17;

67 + 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 29 - SGK toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thúng cam có : 28 quả

Thúng quýt có : 37 quả

Cả hai thúng có : ... quả ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 29 - SGK toán 2

Điền dấu > ; < hoặc dấu = vào chỗ chấm.

19 + 7 ... 17 + 9 23 + 7 ... 38 - 8

17 + 9 ... 17 + 7 16 + 8 ... 28 - 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 29 - SGK toán 2

Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 29 SGK

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021