Giải bài 47 + 25

  • 1 Đánh giá

Phép tính 47 + 25 =? được thực hiện như thế nào ? Vậy nên, các thầy cô chia sẻ với các con bài 47 + 25. Hi vọng với kiến thức các con đã biết, các con sẽ nắm vững phần này. Ngoài ra bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Với phép tính 47 + 25 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con đặt phép tính và tính như sau:

  • 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1.
  • 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

Vậy kết quả của phép tính 47 + 25 = 72.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 28 - SGK toán 2

Tính :

Giải bài 47 + 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 28 - SGK toán 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Bài 47 + 25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 28 - SGK toán 2

Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 28 - SGK toán 2

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Giải bài 47 + 25

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem