Giải câu 1 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 44

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 43 - SGK toán 2

Tính:

5 + 6 = 16 + 5 = 40 + 5 = 4 + 16 =

8 + 7 = 27 + 8 = 30 + 6 = 3 + 47 =

9 + 4 = 44 + 9 = 7 + 20 = 5 + 35 =

Bài làm:

Hướng dẫn: các con có thể tính nhẩm, hoặc đặt phép tính ra nháp.

5 + 6 = 11 16 + 5 = 21 40 + 5 = 45 4 + 16 = 20

8 + 7 = 15 27 + 8 = 35 30 + 6 = 36 3 + 47 = 50

9 + 4 = 13 44 + 9 = 53 7 + 20 = 27 5 + 35 = 40

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021