Giải câu 5 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 44

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 44 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 44

Túi gạo cân nặng mấy kg?

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Bài làm:

Dựa vào cân ta thấy, 2 quả cân có tổng khối lượng là 4kg bằng khối lượng của bao gạo và quả cân nặng 1kg

Vậy bao gạo nặng 3kg.

Đáp án C

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021