Giải câu 1 Bài 36 + 15

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 36 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 36 + 15

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính và làm như ví dụ mẫu ở đầu bài.

Giải bài 36 + 15

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021