Giải câu 4 Bài 47 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 27 - SGK toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài 47 + 5

Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 9

Bài làm:

Ta thấy số hình chữ nhật trong hình vẽ là 9 hình.

=>Đáp án D

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021