Giải câu 1 Luyện tập Toán lớp 2 trang 31 SGK

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 31 - SGK toán 2

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 31 SGK

 • Trong hình tròn có mấy ngôi sao ?
 • Trong hình vuông có mấy ngôi sao ?
 • Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao ?
 • Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao ?

b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau ?

Bài làm:

Hướng dẫn:

 • Các con đếm số ngôi sao trong hình tròn và hình vuông, thực hiện phép trừ để biết hình nào nhiều hay ít hơn hình nào số ngôi sao.
 • Dựa vào số tìm được để vẽ thêm số ngôi sao để hai bên bằng nhau.

Kết quả như sau:

a) Dựa vào hình vẽ ta thấy:

 • Trong hình tròn có 5 ngôi sao.
 • Trong hình vuông có 7 ngôi sao.
 • Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)
 • Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

b) Vậy phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021