Giải bài Luyện tập Toán lớp 2 trang 43 SGK

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố lại kiến thức và phép toán cũng như các bài toán có lời văn về lít. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 43 - SGK toán 2

Tính:

2l + 1l = 15l - 5l = 3l + 2l - 1l =

16l + 5l = 35l - 12l = 16l - 4l + 15l =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 43 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 43 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 43 - SGK toán 2

Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 43 - SGK toán 2

Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 43 SGK

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem