Giải bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 89

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích ôn tập về các phép tính cộng trừ số có hai chữ số, các bài toán tìm số trừ, số bị trừ, số hạng,... KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 89 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 89

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 89 sgk toán lớp 2

Tính:

14 - 8 + 9 =

5 + 7 - 6 =

16 - 9 + 8 =

15 - 6 + 3 =

8 + 8 - 9 =

11 - 7 + 8 =

9 + 9 - 15 =

13 - 5 + 6 =

6 + 6 - 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 89 sgk toán lớp 2

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 90 sgk toán lớp 2

Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 89 sgk toán lớp 2

Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Chủ đề liên quan