Giải bài : 14 trừ đi một số : 14 8

  • 1 Đánh giá

Các con đã làm quen với nhiều phép tính trừ. Vậy phép tính 14 trừ đi một số nói chung và phép tính 14- 8 được thực hiện như thế nào ? Để hiểu hơn, các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Hi vọng, với hướng dẫn và đáp án chi tiết, các con sẽ học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Với phép tính 14 - 8 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con có 14 que tính sau đó bớt đi 8 que tính. Vậy các con còn lại 6 que. Vậy kết quả của phép tính 14 - 8 = 6.

Tương tự như vậy các con có được bảng tính của 13 trừ đi một số như sau:

14 - 5 = 9 14 - 8 = 6

14 - 6 = 8 14 - 9 = 5

14 - 7 = 7

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 61 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 =

5 + 9 = 6 + 8 = 14 - 7 =

b) 14 - 9 = 14 - 8 = 14 - 4 =

14 - 5 = 14 - 6 = 14 - 10 =

c) 14 - 4 - 2 = 14 - 4 - 5 = 14 - 4 - 1 =

14 - 6 = 14 - 9 = 14 - 5 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 61 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : 14 trừ đi một số : 14 - 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 61 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;

c) 14 và 7;

c) 12 và 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 61 sgk toán lớp 2

Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem