Giải bài 7 cộng với một số: 7 + 5

  • 1 Đánh giá

Các con đã có nền tảng về phép cộng có nhớ và phép cộng với 8. Vậy nên bài hôm nay, các thầy cô chia sẻ với các con bài 7 cộng với một số. Hi vọng với kiến thức các con đã biết, các con sẽ nắm vững phần này.Ngoài ra bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập nha!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Với phép tính 7 + 5 = ? các con sẽ thực hiện như thế nào ?

Các con có 7 que tính và 5 que tính nữa. Lấy 3 que tính từ 5 que tính cho vào cùng 7 que tính. Từ đó các con được 10 que tính và 2 que tính. Như vậy phép tính có kết quả như sau:

7 + 5 = 12

Tương tự như vậy các con có được bảng tính của 8 cộng với một số:

7 + 4 = 11 7 + 7 = 14

7 + 5 = 12 7 + 8 = 15

7 + 6 = 13 7 + 9 = 16

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 26 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

7 + 4 = 7 + 6 = 7 + 8 = 7 + 9 =

4 + 7 = 6 + 7 = 8 + 7 = 9 + 7 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 26 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 7 cộng với một số: 7 + 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 26 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

7 + 5 = 7 + 6 =

7 + 3 + 2 = 7 + 3 + 3 =

7 + 8 = 7 + 9 =

7 + 3 + 5 = 7 + 3 + 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 26 - SGK toán 2

Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 26 - SGK toán 2

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 ... 6 = 13

b) 7 ... 3 ... 7 = 11

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem