Giải câu 1 Bài 7 cộng với một số: 7 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 26 - SGK toán 2

Tính nhẩm:

7 + 4 = 7 + 6 = 7 + 8 = 7 + 9 =

4 + 7 = 6 + 7 = 8 + 7 = 9 + 7 =

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con thuộc bảng cộng của 7 cho một số thì bài này các con sẽ tính nhẩm rất nhanh chóng.

Dưới đây là kết quả của các phép tính:

7 + 4 = 11 7 + 6 = 13 7 + 8 = 15 7 + 9 = 16

4 + 7 = 11 6 + 7 = 13 8 + 7 = 15 9 + 7 = 16

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021