Giải câu 5 Luyện tập Toán lớp 2 trang 14 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 14 - SGK toán 2

Số ?

Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 14 SGK

Đoạn thẳng AB dài ... cm hoặc ... dm.

Bài làm:

Các con dựa vào hình vẽ thấy được đoạn thẳng AB được tạo bới đoạn AO và OB, nên độ dài đoạn AB = 7cm + 3cm = 10cm = 1dm.

Vậy đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021