Giải câu 3 Bài 26 + 4 ; 36 + 24

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 13 - SGK toán 2

Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

19 + 1 = 20

Bài làm:

Để viết được các phép cộng có tổng bằng 20, các con cần chọn một số có hai chữ số có hàng chục là chữ số 1 và hàng đơn vị bất kì, sau đó cần chọn số cộng vào sao cho khi cộng với hàng đơn vị của số kia thì bằng 10.

Các con có thể tham khảo 5 phép cộng như sau:

18 + 2 = 20;

17 + 3 = 20;

16 + 4 = 20.

14 + 6 = 20;

13 + 7 = 20;

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021